Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
vyžadujú sa počítačové znalosti
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie I.st. / II. st. so zameraním na informatiku
Ďalšie požiadavky
Prax v odbore: min. 3 roky

Platové podmienky: platová trieda 6 podľa Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od sumy 780,50 eur v hrubom až do sumy 937,00 eur v hrubom v závislosti od započítaných rokov praxe zamestnanca.

Pracovné činnosti:
- zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom, správca webovej stránky školy, zástupca zamestnancov pre bezpečnosť pri práci, napomáhanie pri zhromažďovaní, evidovaní a zakladaní dokumentácie BOZP, PO, CO, spolupráca s firmami ohľadne zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti, zdravotných prehliadok a vedie o tomto dokumentáciu, zabezpečovanie údržby hardwarového a softwarového vybavenia počítačovej techniky na pracoviskách školy, zaškoľovanie pracovníkov pracujúcich s PC na obsluhu softwarového vybavenia na úsekoch školy, napomáhanie vedeniu školy a technicko-ekonomickým zamestnancom školy pri vypĺňaní ekonomických, štatistických a personálnych tabuliek, zodpovednosť za tlačenie vysvedčení a dokumentácie žiakov školy, zodpovednosť za ASC agendu, zodpovednosť za tlač výstupných dokumentov pri záverečných a maturitných skúškach

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: [email protected] Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441, [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441