Pedagogický asistent

Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dukelská 33, Giraltovce
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
216

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Podanie žiadosti: V termíne do 24.08.2021 na adresu školy alebo e-mailom.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. 08. 2021 od 08.00 hod do 11.00 hod. v budove školy (v prípade potreby dlhšie). Uchádzač nebude pozývaný, jeho účasť na výberovom konaní je po zaslaní žiadosti automatická a nevyhnutná. Zároveň je potrebné so sebou priniesť originály všetkých požadovaných dokladov na výberové konanie.
Podrobnejšie informácie nájdete na web sídle školy:
www.ssosgiraltovce.edupage.org

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
08701 Giraltovce
www.ssosgiraltovce.edupage.org/
0547322510
Kontaktná osoba
PaedDr. Martin Koššala, MBA
0547322510