Pedagogický asistent

Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
287
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel. Microsoft Teams, ZOOM a pod.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Ďalšie požiadavky
Doba trvania výkonu práce: doba určitá (1. 9. 2021 – 31. 8. 2022), v rámci projektu NP PoP II.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
- profesijný životopis (vo forme europassu),
- doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).

Prosíme zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy do 25.08. 2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom
www.zslehotapodvt.edupage.org
0465468270,0918932961
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Gajdošová
0907 986 075