Účtovník/čka

Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
15.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
584
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - Word, Excel, Strojopis
Vzdelanie
- Minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou ekonomického
zamerania
- Vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Výborné ovládanie účtovníctva/výkazníctva a podvojného účtovníctva (MS Excel - tabuľky, grafy, vzorce)
Znalosť aktuálnych právnych predpisov v oblasti účtovníctva a daní
Skvelé organizačné a plánovacie schopnosti, analytické myslenie
flexibilita
Schopnosť pracovať samostatne aj ako súčasť tímu
Bezúhonnosť
Samostatnosť

Náplň práce:
- komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa
platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy v
podvojnom účtovníctve
- ovládanie zákona 431/2002 o účtovníctve, účtovnej osnovy a
postupov účtovania
- zostavenie účtovných závierok - finančné a účtovné výkazy
- dohľad nad platbami a príjmami a zabezpečenie včasného
vyhotovovania platieb v bankovom systéme
- komplexné zabezpečenie rozpočtovníctva
- tvorba, aktualizácia, zmeny v sledovaní čerpania rozpočtu príjmov
a výdavkov,
- spracovanie správy o hospodárení
- tvorba smerníc, interných predpisov
- koordinovanie nákupu schváleného majetku a materiálu pre
potreby školy a školskej jedálne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
www.spsdub.sk
+421 42 442 12 89,0424425727
Kontaktná osoba
Ing. Michal Jančo
0901 918 471