Predmet
Pracovné ponuky za

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Skalité

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kudlov 781, Skalité
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
228
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov príloha 8 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov - poslať do 20.06.2024 na email: [email protected], resp. osobne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kudlov 781
02314 Skalité
https://zskskalite.edupage.org/
0915977560, 0910376159
Kontaktná osoba
Ľubica Serafinová
0915977560