Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.8.2021
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
247

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti asistenta učiteľa sú uvedené v prílohe č. 6)
Ďalšie požiadavky
- pracovná zmluva na dobu určitú s možnosťou ďalšieho predĺženia,
- požadovaná prax – minimálne 1 rok,
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Malonecpalská ulica 206/37
97101 Prievidza
www.zsmaloncepd.stranka.info
0465488384
Kontaktná osoba
RNDr. Ľubomíra Holíková
0465488056