Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Leopoldov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
303

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Microsoft Office, EduPage
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore:
• špeciálna pedagogika
• učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku
• učiteľstvo pre špeciálne školy
Ďalšie požiadavky
Obsadenie miesta cez Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené doklady o ukončenom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• presná adresa a telefonický kontakt
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. sv. Ignáca 31
92041 Leopoldov
www.zsleopoldov.edupage.org
0337330891
Kontaktná osoba
PhDr. Miroslava Valková
0911 494 443