Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 134, Svit
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
424

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné počítačové znalosti
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Obsadenie miesta cez Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mierová 134
05921 Svit
www.zsmierovasvit.edupage.org
0527755342
Kontaktná osoba
Elena Berezovskijová
0949011010