Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Kysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
281

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný používateľ Microsoft Office, ovládanie práce s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky
V rámci projektu NP POP2 prijímame do pracovného pomeru asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Požadované podklady je potrebné zaslať na e-mail: [email protected] do 20.8.2021
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- životopis vo forme europassu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
- oskenované údaje o vzdelaní
- učiteľ/ka ZŠ pre 1.stupeň
- pracovný pomer na dobu určitú od 01.9.2021 do 31.08.2022
(Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci všetky uvedené kritéria a požiadavky)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
0414231491
Kontaktná osoba
Magdaléna Tokáriková
+421414231493