Predmet

Školský logopéd

Súkromná materská škola, Cabaj-Čápor

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cabaj - Čápor 4108 , Cabaj-Čápor
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2021
Rozsah úväzku
40%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Microsoft Office, Word
Vzdelanie
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika, v študijnom programe zameranom na logopédiu vrátane kombinácie s ďalším študijným odborom
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
Ďalšie požiadavky
Sme novovznikajúca súkromná materská škola, ktorá je zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Sídlime blízko mesta Nitra. Hľadáme školského logopéda zatiaľ na čiastočný úväzok. V skupine detí, ktorá bude od 09/2021 navštevovať MŠ je okolo 30% detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo s oneskoreným vývojom reči, alebo s iným rečovými vadami.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Cabaj - Čápor 4108
95117 Cabaj-Čápor
Kontaktná osoba
Daniela Kozáková
+421907109172