Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Aprobácia
Matematika, Sociológia
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
82

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint
Ďalšie požiadavky
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľa sociálnej práce a matematiky. Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
www.spark.edupage.org
0557994578
Kontaktná osoba
Ing. Lenka Iglarčíková
0917506770