Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Rišňovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rišňovce 427, Rišňovce
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
189

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
• Kategória – učiteľ nižšieho stredného vzdelávania, aprobácia matematika a informatika, prípadne matematika s iným predmetom,
• kvalifikačné predpoklady - odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• požadované doklady – žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania,
• iné požiadavky - spoľahlivosť, komunikatívnosť,
• nástup do zamestnania – 01.09.2021,
• informácia o plate - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe,
• miesto výkonu práce – ZŠ s MŠ Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce,
• rozsah úväzku – 100%,
• ukončenie výberového konania - doručenie písomností do 02.08.2021, pohovory 04.08.2021,
• ďalšie informácie – žiadosti zasielajte na emailovú adresu: [email protected], do predmetu správy uveďte - učiteľ ZŠ 2. stupeň - matematika, meno a priezvisko. Informácie na telefónnom čísle 0918 484 944.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Rišňovce 427
95121 Rišňovce
www.zsrisnovce.edu.sk
0377828721
Kontaktná osoba
Lenka Proksová
0918484944