Predmet

Školník

Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
473

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň
Vzdelanie
SŠ vzdelanie s/bez maturity.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ úväzok. Náš školník patrí do oddelenia nepedagogickej podpory a svojou činnosťou priamo prispieva k bezporuchovému chodu budovy školy a zariadení v nej sa nachádzajúcich.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI PATRÍ:
1. Zabezpečovanie odborných prehliadok podľa „Plánu (lehotníka) odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií) a kontrol technických zariadení, dodávateľsky.
2. Zabezpečovanie kontroly stavu stromov na školskom dvore, dodávateľsky.
3. Spolupráca s bezpečnostným technikom.
4. Kontrola správ z odborných prehliadok (revíznych správ) a v prípade potreby odstraňovanie závad z nich vyplývajúcich, osobne alebo dodávateľsky.
5. Pravidelná kontrola voľnosti únikových východov.
6. Bežná kontrola technických zariadení (hydrantov, hasiacich prístrojov a pod.).
7. Montáž nábytku, zabezpečovanie opráv a údržba zariadenia budovy školy.
8. Denná kontrola objektu, kódovanie objektu, kontrola bezpečnostného systému.
9. Udržiavanie čistoty v okolí vstupov do budovy.
10. Starostlivosť o školský areál – záhradnícke práce, pravidelné kosenie, polievanie, v zime odhŕňanie snehu, posyp počas námrazy, vynášanie smetných nádob umiestnených v areáli, udržiavanie čistoty v okolí smetných nádob.
11. Pravidelná kontrola stavu výhrevných telies a obsluha výhrevných telies.
12. Pravidelná kontrola a údržba svietidiel.
13. Pravidelná kontrola a údržba vodovodných inštalácií a sanity.
14. Príležitostné presúvanie nábytku, stoličiek a stolov na pripravované akcie.
15. Nákupy a dovozy väčších nákupov.
16. Objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností (dodávateľov) po dohode s nadriadeným.
17. Menšie murárske, maliarske, natieračské, obkladačské, zámočnícke práce.
18. Ďalšie úlohy podľa požiadaviek manažmentu školy.

ČO OČAKÁVAME:
Bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilitu, schopnosť pracovať vo výške, bez obmedzenia dvíhať bremená do 45 kg (resp. podľa zákona), celkovú fyzickú zdatnosť, ovládanie práce s bežnými prístrojmi a zariadeniami domáceho majstra.

ČO PONÚKAME:
Prácu v príjemnom kolektíve, flexibilitu a nadštandardné ohodnotenie za nadštandardný výkon.

V prípade, že máte záujem sa uchádzať o túto pozíciu, pošlite nám svoj životopis a motivačný list v ktorom napíšete prečo chcete pracovať pre našu školu, na e-mailovú adresu: [email protected]
Vopred ďakujeme za prejavený záujem všetkým uchádzačom, kontaktovať budeme len vybraných.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28
85106 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
02/20420240
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902 922 903