Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s MŠ, Kozárovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kozárovce 927, Kozárovce
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
211

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Kozárovce 927
93522 Kozárovce
0366340480
Kontaktná osoba
Richard Demian
+421911530904