Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
335

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet - pokročilý
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- Europass - životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. Z
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti z OÚ )
- zdravotná spôsobilosť.
Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.
Žiadosť, Europass - životopis , kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so pracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 20.08.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Odborárska 1374
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.zs4nmnv.edu.sk
0327715417
Kontaktná osoba
PaedDr. Jaroslav Jeřábek
+421322853721