Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri základnej škole, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J.V.Dolinského 2, Martin
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
132

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 738,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail: [email protected] najneskôr do 23.7.2021
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole
J.V.Dolinského 2
03601 Martin
0434281423
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Hrozienčik
0910 800 250