Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM, Gemer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemer 61, Gemer
Aprobácia
Chémia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Word, Excel, Power Point
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.09.2021 do 31.08.2022
Termín pohovoru: 28.07.2021
Požiadavky:
Vzdelanie:žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, motivačný list, zápočet rokov, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
Ďalšie požiadavky:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie : najlepšie matematika v kombinácii informatikou, chémiou alebo výchovnými predmetmi
Osobnostné predpoklady
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť

Oslovení budú výlučne vybraní záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odbornosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s VJM
Gemer 61
98201 Gemer
0475582184
Kontaktná osoba
Štefan Kiss
0915810344