Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Vinodol

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 1, Vinodol
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
157

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia MATEMATIKA + INFORMATIKA, GEOGRAFIA, FYZIKA alebo CHÉMIA
a) zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účel uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie – zverejnený na stránke zsvinodol.edupage.org v sekcii Dokumenty a tlačivá
b) ponúkaná mzda:
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
c) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- vítaná je pedagogická prax aspoň 2 roky
- nástup : 01.09.2021
- žiadosť posielať do 20.07.2021
d) pracovný pomer: na dobu určitú, počet mesiacov – 12

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 1
95106 Vinodol
www.zsvinodol.edupage.sk
0376598144
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Žiaková
0376598144