Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Lok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 10, Lok
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
45

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet užívateľský, WORD, EXCEL, POWERPOINT - užívateľský
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore:
• špeciálna pedagogika
• učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku
• učiteľstvo pre špeciálne školy
Ďalšie požiadavky
PREDPOKLADY NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené doklady o ukončenom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• presná adresa a telefonický kontakt
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31.07.2021 do 12,00 hod. elektronicky alebo na adresu:
Obec Lok, Obecný úrad, Poštová 23, 935 38 Lok

Telefón: 036/639 73 02 ▪ Mobil: 0908 137 856 ▪ Email: [email protected]

Rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia.

Na obálku uveďte:„ Odborný zamestnanec ZŠ – neotvárať“.

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do prijímacieho konania – pohovoru.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná 10
93538 Lok
www.zslok.edu.sk
0366397195
Kontaktná osoba
Katarína Hrošovská
0904618717