Predmet

Vedúci školskej jedálne

Materská škola, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slnečné jazerá 2764, Senec
Termín nástupu
2.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
82

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Školská jedáleň 4,Excel
Vzdelanie
Vzdelanie
úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania
alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené o výučný list v odbore kuchár resp. skúška s z technológie výroby jedál a náuky o výžive
alebo úplne stredné všeobecné vzdelanie doplnené Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní prípadne v potravinárstva
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
zabezpečenie celej prevádzky školskej jedálne, znalosť práce v kuchyni, vedenie agendy, znalosť technologických postupov prípravy jedla, ovládanie platnej legislatívy, normovanie jedál, HACCP, potrebný zdravotný preukaz, organizačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Slnečné jazerá 2764
Senec
http://www.msslnecnejazera.sk/
02/20205200
Kontaktná osoba
Dana Hulíková
0901712613