Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Nižný Klátov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čaksova 1/167, Nižný Klátov
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady :
bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, organizačné schopnosti, flexibilné riešenie problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií

Ďalšie požiadavky výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• motivačný list
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na adresu Materská škola Nižný Klátov, Čaksová 167/1, 04412 Nižný Klátov alebo mailom na adresu [email protected] do 31. júla 2021.

Na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači prostredníctvom telefonického kontaktu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Čaksova 1/167
04412 Nižný Klátov
055/3030266
Kontaktná osoba
PaedDr. Eva Sobinkovičová
0903941556