Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Humenné

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pugačevova 1381/7, Humenné
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
484

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet - pokročilý
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. Z
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti z OÚ )
- zdravotná spôsobilosť.
Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, v súlade so stupnicou platových taríf od 738,50 € mesačne.
Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so pracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 08.07.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
0577753183
Kontaktná osoba
PaedDr. Pavlina Kurucová
0577753183