Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
407

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC a IKT na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch
Ďalšie požiadavky
Pri zasielaných dokumentoch prosíme uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
www.zshal7lc.edu.sk
0474333791
Kontaktná osoba
Mgr. Novodomská Andrea
0902333791