Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Nemšová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Janka Palu 2, Nemšová
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
289

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľská úroveň
Vzdelanie
Úplné stredné odborné, alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogika v zmysle zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu hľadáme kolegyňu aktívnu a tvorivú, ktorá je naklonená inovatívnym prístupom k výchove a vzdelávaniu. Kladný vzťah k deťom je samozrejmosťou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Janka Palu 2
91441 Nemšová
www.zsnemsova.edupage.sk
0326598290
Kontaktná osoba
Mgr. Emília Mazanovská
+421918450657