Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haligovce 24, Haligovce
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
114

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, windows, excel, ppt
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy zamerané na špeciálnu pedagogiku.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2. profesijný životopis
3. overené kópie dokladov o vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Doplňujúce informácie : Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Nástup do zamestnania: 1.9.2020 Úväzok: 100% Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja
Haligovce 24
06534 Haligovce
www.zskphaligovce.edupage.org
0524397168
Kontaktná osoba
Miroslav Poláček
0911646354