Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Spojená škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Termín nástupu
1.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
274

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
mzdový systém Magma
Vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky
• Komplexné zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy:
o samostatné spracovávanie miezd v mzdovom systéme Magma -výpočet miezd, náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, povinných odvodov do poisťovní, zrážkovej dane, preddavkov na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti,
o vykonávanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti,
o spracovávanie personálnej agendy, príprava pracovno-právnych dokumentov,
o oznamovacia povinnosť v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia
• Vedenie pokladne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Hlavná 2
01009 Žilina
www.zssosza.edupage.org
0415006424
Kontaktná osoba
Beáta Palovská
0903504074