Predmet

Sociálny pedagóg

Základná škola Gejzu Dusíka, Galanta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 1454/10, Galanta
Termín nástupu
24.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
357

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Windows, MS Office - bezproblémové zvládnutie na stredne pokročilej úrovni
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga sú uvedené v prílohe č. 15. Kritériám vyhovujú aj absolventi študijného odboru sociálna práca).
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II na dobu do 31.08.2022. Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy, elektronicky na emailovú adresu: [email protected] Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Gejzu Dusíka
Mierová 1454/10
92401 Galanta
www.zsdusikaga.edu.sk
0317822122
Kontaktná osoba
Ulrika Ranincová
0911914779