Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Užhorodská 39, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
163

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, windows, excel, ppt
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy zamerané na špeciálnu pedagogiku.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2. profesijný životopis
3. overené kópie dokladov o vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Doplňujúce informácie : Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Nástup do zamestnania: 1.9.2020 Úväzok: 100% Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Užhorodská 39
04011 Košice-Juh
www.zsuzhorodska.sk
0556461204
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Nimcová
055 646 12 04