Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Óvoda , Veľký Cetín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kostolná 1/512 , Veľký Cetín
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- najmenej päť rokov v školskej samospráve a o zmene a dopolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- trpezlivosť a pozitívny prístup k deťom
- kreativita a zodpovednosť
- pozitívny, svedomitý a proaktívny prístup k práci

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Óvoda
Kostolná 1/512
Veľký Cetín
+421905634207
Kontaktná osoba
Lajos Ladányi, Mária Éder
+421948016297