Učiteľ/ka SŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej strednej športovej školy ELBA, Štrba

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 168, Štrba
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Office365 - MS Teams, Outlook,...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doklady prosíme zasielať emailom na [email protected] alebo poštou na adresu SSŠŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov 080 05.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej strednej športovej školy ELBA
Školská 168
05938 Štrba
0517714999
Kontaktná osoba
Mgr. Lýdia Pástorová - sekretariát školy
0517714999