Predmet

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Lomnička

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomnička 29, Lomnička
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
511

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: písomná žiadosť, profesijný štrukturovaný životopis, kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lomnička 29
06503 Lomnička
0524391424
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Kollárová
0524391424