Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkr.str.umelecká škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
171

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozície pedagógov všeobecnovzdelávacích predmetov:

- slovenský jazyka literatúra
- anglický jazyk
- fyzika
- matematika
- informatika
- dejepis
- dejiny výtvarnej kultúry
- telesná výchova

Ponúkame pedagogickú prácu na plný alebo skrátený úväzok v priateľskom kolektíve strednej školy, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Hľadáme učiteľa alebo učiteľku s vysokoškolským vzdelaním v príslušnom odbore, alebo kombinácii. Pedagogická prax je vítaná.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]

Termín nástupu: september 2021

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkr.str.umelecká škola
Ivanská cesta 21
82104 Bratislava-Ružinov
www.ssus.sk
0243410802
Kontaktná osoba
Ľuboš Lehocký
0918776114