Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Užívateľská úroveň MS Office a internetu, skúsenosť s prácou v EduPage výhodou.
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie a plat:
Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške od 1035 €.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 30. júla 2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Požadované doklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Hodnická
053 4466249