Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM , Dunajská Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského ulica 1219/1 , Dunajská Streda
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca alebo pedagogika
2. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Požiadavky:
• schopnosť tímovej práce
• pozitívny vzťah žiakom
• zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť
• predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou
Platové podmienky:
- v zmysle zákona o odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zaradenia zamestnanca do platovej triedy v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM
Komenského ulica 1219/1
Dunajská Streda
https://adventim.sk/
Kontaktná osoba
Anikó Valasko Felföldi DiS.
0910739234