Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

SPŠ elektrotechnická, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hálova 16, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Elektronika, Elektrotechnická spôsobilosť, Elektrotechnika
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
565

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office 365 na vyššej užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Zaslaním žiadosti a dokladov uchádzač udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ podľa podmienok uvedených na: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/17327661/sk/zakladne-informacie
Funkčný plat bude stanovený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v nadväznosti na zákon č.138/2019 Z. z. v znení zákona č. 209/2019 Z. z. podľa zaradenia PZ do príslušnej kategórie, podľa profesijného rozvoja a podľa započítanej praxe. Funkčný plat bude stanovený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v nadväznosti na zákon č.138/2019 Z. z. v znení zákona č. 209/2019 Z. z., min. 1200,00 €.
Kontaktujeme len vybraných uchádzačov.
Poskytujeme ubytovanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SPŠ elektrotechnická
Hálova 16
85101 Bratislava-Petržalka
www.spsehalova.sk
0263823402
Kontaktná osoba
Iveta Safrankova
0918711250