Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Tuhrina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tuhrina 3, Tuhrina
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
06.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
87

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet
Vzdelanie
V zmysle platnej právnej úpravy.
Ďalšie požiadavky
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07,
Elokované pracovisko Lesíček 53
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka
Podkategória: učiteľ/učiteľka pre materskú školu
Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2021
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP doklad o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.06.2021 do 13:00 hod na adresu/email:
Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07 / [email protected]
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Predpokladaný termín ústneho pohovoru dňa 06.07.2021 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Tuhrina 3
08207 Tuhrina
www.zsmstuhrina.sk
0517790195
Kontaktná osoba
Zlata Chovancová
0907048191