Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Francisciho 11, Levoča
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
09.07.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
441

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II. stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
Ďalšie požiadavky
Plat: Príloha č. 4 k Z. č. 224/2019 Z. z. - Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- VŠ diplom
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.
Svoje žiadosti posielajte poštou, alebo na email: [email protected]
Žiadosti posielajte do 06.07.2021

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jána Francisciho 11
05401 Levoča
www.zsfranlv.edupage.org
0534512515
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Adamkovičová
0910 867 463