Predmet

Sociálny pedagóg

Gymnázium, Topoľčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Termín nástupu
02.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
644

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, MS Office - word, excel, powerpoint
Vzdelanie
a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, asertívnosť, práca s IKT.
Požadované doklady: písomná žiadosť, profesijný štrukturovaný životopis, kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
17. novembra 1180/16
95501 Topoľčany
www.gymtop.edupage.sk
0385324747,0385326447
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
00421911195626