Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné nám. 1, Malacky
Aprobácia
Geografia
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
679

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)
Vzdelanie
vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
schopnosť samostatnej práce
zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
tvorivosť a trpezlivosť
uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu [email protected] , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).
K žiadosti je potrebné priložiť:
profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
90101 Malacky
https://csmalacky.edupage.org/
0347723803
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Masarovič
0917350117