Predmet

Psychológ, školský psychológ

Súkromná materská škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
84

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Open Office, Word
Vzdelanie
- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
www.besst.sk
0905585906
Kontaktná osoba
Bc. Ivana Puškárová
0917102611