Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, web, e-mail, internet na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Učiteľ/ka 1. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.Požadované doklady : •žiadosť o prijatie do zamestnania •profesijný životopis •motivačný list
•súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•fotokópia dokladov o vzdelaní.
Ďalšie požiadavky
•ovládanie štátneho jazyka, •ovládanie maďarského jazyka, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, •čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania, • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), • práca s PC, • spoľahlivosť, • asertivita a komunikatívnosť. V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy od 998,50 € do 1 251,50 € /za mesiac + zvýšenie PT za započítanú prax. Doručenie písomností do 29.06.2021. Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe doručených dokumentov.ŽIADOSTI ZASIELAJTE mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
www.maraigimi.sk
0556221954
Kontaktná osoba
Oltmanová Lívia
+421948625737