Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Gelnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1, Gelnica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
131

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie MS Office a služieb internetu na stredne pokročilej úrovni,
Vzdelanie
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
ĎALŠIE POŽIADAVKY:
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť (dokladujú sa až po pracovnom pohovore).
• vítané sú skúsenosti s projektovým manažmentom, s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju.

POŽADOVANÉ DODKLADY:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

PLAT:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.: min. 915,00 € mesačne (v závislosti od zaradenia do platovej triedy a odpracovaných rokov).

Uvedené doklady je potrebné doručiť osobne, poštou alebo emailom na skola.gymgl(zavinac)gmail.com do 21.06.2021. K žiadosti je možné priložiť aj motivačný list a pracovný posudok od posledného zamestnávateľa. Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
SNP 1
05601 Gelnica
https://gymgl.edupage.org
0534821296
Kontaktná osoba
Dušan Andraško
0910873025