Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Teplička nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.08.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
214

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania,
-profesijný životopis,
-overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov,
-písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom
Školská 490/20
01301 Teplička nad Váhom
www.teplicka.sk
0534411225
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Jelšíková
0910423554