Predmet

Upratovačka

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Duklianska 1, Prešov
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
415

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť

Uchádzač o zamestnanie doloží:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom, 2. profesijný životopis, 3. doklady o vzdelaní, príp. praxi, 4. potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatého uchádzača, 5. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 14.06.2021. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
08004 Prešov
www.spspo.sk, www.spspo.eu
0517712196
Kontaktná osoba
Slavomíra Jurašeková
+421517712196