Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola BAKOMI, Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Aprobácia
Biológia, Fyzika
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základna znalosť práce s počítačom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu potrebujeme:
- učiteľa s kvalifikáciou pre prvý stupeň - učenie v prvom trojročí,
- učiteľa matematiky - je možné učiť matematiku naprieč celou základnou školou v režime trojročí,
- učiteľa prírodných vied - učenie naprieč celou školou v rámci trojročí v úzkej spolupráci s inými predmetmi, hľadanie presahov, medzipredmetových súvislostí,
- učiteľa slovenského jazyka - učenie naprieč celou školou v rámci trojročí v úzkej spolupráci s inými predmetmi,
- učiteľa nemeckého jazyka – učenie v treťom trojročí
Hľadáme ľudí s nadšením pre učenie, ktorí dokážu:
- vzbudiť v deťoch zvedavosť, dávajú im priestor na otázky, reagujú na ne a pomáhajú im hľadať odpovede,
- identifikovať a rozvíjať individuálny potenciál detí,
- majú rešpektujúci a láskavý prístup k deťom,
- sú tímoví hráči, dokážu svoju prácu koordinovať s kolegami,
- neboja sa inovácií, sú pripravení skúšať, objavovať, overovať,
- dokážu kriticky myslieť,
- majú zodpovedný, tvorivý a profesionálny prístup k práci
- skúsenosti s využívaním inovatívnych vzdelávacích postupov sú vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6
96901 Banská Štiavnica
0915769021
Kontaktná osoba
Lýdia Vencelová
0948337639