Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola, Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kaštieľ 1, Bernolákovo
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet užívateľsky, MS office základná znalosť
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa čisto na ONLINE vyučovanie!!!!

Rodinná škola je komplexná vzdelávacia inštitúcia, kde si dieťa ideálne prejde vzdelávaním u nás už od materskej školy prechodom na I. a II. stupeň základnej školy. Sme škola, ktorá ponúka deťom a rodičom prostredie, v ktorom dieťa napreduje nielen intelektuálne a vedomostne, ale rozvíja sa komplexne, ako ľudská bytosť s vysokými osobnostnými kvalitami. Spolupracujeme efektívne v kruhu žiak – učiteľ – rodina, pretože veríme, že vzdelávanie detí nie je proces oddelený 8h šichtou v škole, ale pokiaľ má byť kvalitný, je výsledkom symbiotickej spolupráce všetkých zúčastnených.

Top skúsenosť u nás chceme poskytnúť nielen deťom a ich rodičom, ale aj našim pedagógom, u ktorých hľadáme kľúčové kvality, ako:
• kreativita
• láskavý prístup k deťom
• lojálnosť a otvorenosť v každom ohľade
• profesionalita a systematickosť
• chuť robiť veci inak, neustále sa vzdelávať a posúvať skúsenosť v školstve pre deti, rodičov, ako aj seba samých dopredu


Učiteľ v Rodinnej škole by mal rozumieť, že deti sú pre nás centrum nášho každodenného života v škole a že všetok pedagogický i nepedagogický personál pracuje s cieľom vybudovať pre deti bezpečné a ideálne prostredie pre rozvoj ich jedinečných talentov, vedomostí a osobností. Chceme byť škola, ktorá zvláda výzvy dnešnej doby, flexibilne reaguje na okolitý svet a z ktorej vyjdú mladí vysoko motivovaní ľudia, schopní orientovať sa v sebe a v živote.


Hľadáme kolegyňu/kolegu na 1. stupeň ZŠ a teda osobnosť, ktorá:
• dokáže motivovať nielen samého seba, ale hlavne deti k najlepším osobným výkonom
• žije hodnoty ako pravdivosť, spolupráca, tímovosť, dôvera, či rešpekt voči ostatným na dennej báze
• je profesionálna vo vzťahu k rodičom, zároveň láskavá k deťom a priateľská ku kolektívu kolegov v škole
• je zapálená pre vzdelávanie a učenie je pre ňu celoživotným poslaním, neustále na sebe pracuje
• nebojí sa nových výziev, chce pracovať s novými postupmi, metodikami, vymaniť sa z “klasiky” a dosiahnuť nové méty vo vzdelávaní

Kvalifikačné predpoklady:
• dosiahnutý stupeň pedagogického vzdelania v zmysle platnej legislatívy na danú pozíciu
• nevyžadujeme minimálny počet rokov praxe v rámci predchádzajúcej skúsenosti, dávame šancu aj absolventom
• skúsenosť s Montessori pedagogikou výhodou, nie však podmienkou

Čo očakávať od výberového procesu?


KOLO 1: Životopis a motivačný list

Prejdeme si životopisy a motivačné listy (ktoré sú podmienkou) a pokiaľ kandidát spĺňa minimálne predpoklady, pozveme si Vás na osobný pohovor


KOLO 2: Osobný pohovor

V rámci osobného pohovoru s Vami prejdeme osobný dotazník a kolo otázok, pomocou ktorých si bližšie prejdeme Váš profil, skúsenosti, kontakt so vzdelávacími trendmi a Vaše prípadné otázky


KOLO 3: Skúšobná hodina s deťmi
Úspešných uchádzačov z 1. a 2. kola pozveme na posledné, 3. kolo, kde si priamo vyskúšajú interakciu s našimi deťmi.

Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnia minimálne osobného pohovoru dostanú od nás písomnú spätnú väzbu na ich výkon vo výberovom procese, aj v prípade, že uchádzač nepostúpi do ďalšieho kola. Považujeme za nemenej dôležité posúvať každého motivovaného učiteľa a budúceho učiteľa dopredu aj v prípade neúspešného výberu. Naším cieľom je zlepšovať vzdelávacie prostredie a veríme, že spätná väzba nie je o kroku “späť”.

Na záver, prečo práve my?
• Rodinná škola to je rodina + škola, miesto, kde sa každý cíti “ako doma” a zároveň sa neustále posúva a vzdeláva
• Okrem kolegov sme aj priatelia, vieme si pomôcť v dobrom aj v zlom
• Ponúkame plný úväzok v motivujúcom prostredí s možnosťou ďalšieho Montessori vzdelávania hradeného školou
• Možnosť kreovať vzdelávací proces, dávať do učenia kus seba, veľký priestor pre vlastnú realizáciu, najmä rozvoj technických znalostí v ONLINE vyučovaní
• Nikdy v tom nie ste sami, máme tím profesionálnych pedagógov a vedenie, ktoré je tu pre Vás a má za cieľ podporovať a rozvíjať celý svoj personál
• Možnosť umiestniť vlastné deti do školy a škôlky za zvýhodnené školné
• Profesijný rast (flexibilne sa snažíme reagovať na túžby zamestnancov ohľadne smerovania a kariérneho rastu)


Tešíme sa na Vás!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Kaštieľ 1
90027 Bernolákovo
0905 253 958
Kontaktná osoba
Janka Leitnerová
0904 952 333