Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Lomnička

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomnička 29, Lomnička
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.08.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
511

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor špeciálna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia v projekte POP II
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lomnička 29
06503 Lomnička
0524391424
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Kollárová
0524391424