Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s MŠ, Smolenice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smolenice
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
230

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Znalosť práce s PC
internet, word, excel

Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania,
-profesijný životopis,
-overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov,
-písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Komenského 3
91904 Smolenice
www.zssmolenice.edupage.org
0335586221
Kontaktná osoba
Magdalena Eliasova
0907330110