Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná 22, Šaľa
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
558

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Vzdelanie
V súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kvalifikačnými predpokladmi sú:
• požadovaný stupeň vzdelania – ÚSO v študijnom odbore
• učiteľstvo pre materské školy,
• učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania,
• učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
• 5 rokov pedagogickej praxe (v odbore predprimárne vzdelávanie),
• vykonaná I. atestácia,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• organizačné a riadiace schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady,
• občianska bezúhonnosť.
Ďalšie požiadavky
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
Horná 22
92701 Šaľa
zsmurgasasala.edupage.org
0317702466
Kontaktná osoba
Adriana Sidóová
0903208338