Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Evanjelická cirkevná základná škola, Rožňava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zeleného stromu 14, Rožňava
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická cirkevná základná škola
Zeleného stromu 14
048 01 Rožňava
Kontaktná osoba
Ľubica Olejárová
0908324755